L’AIGUA TERMAL

L’ORIGEN DE LES AIGÜES TERMALS

Caldes de Montbui es troba situada al marge oest de la fossa del Vallès, a la vertical de la profunda falla del mateix nom. La fossa del Vallès només representa una part de l’horst tectònic que forma la Depressió Litoral, ubicada entre la Serralada Litoral i la Serralada Prelitoral. Així doncs, sabem que l’origen de les aigües termals de Caldes de Montbui troba una relació directa amb l’activitat que es produeix a la falla del Vallès.

El procés de formació de les aigües mineromedicinals s’inicia amb la infiltració de l’aigua de pluja pels massissos de la Serralada Prelitoral i la plana del Vallés, diluint les sals minerals de les roques que conformen el subsòl d’aquesta zona. Quan aquestes aigües arriben a les zones de granit (entre 1.000 i 3.000 metres de profunditat), s’eleven de temperatura diluint els metalls pesants presents en aquest granit. Una vegada completat aquest procés, i un cop escalfada, l’aigua es carrega de sals minerals i ascendeix per les escletxes de la Falla del Vallès, sorgint de forma espontània a l’entorn de la Font del Lleó a una temperatura superior als 76º C. Actualment l’aigua és regulada per un pou. Tot aquest cicle tindrà una durada d’entre 10.000 i 12.000 anys fins el moment en que aquella aigua de pluja pugui brollar com a aigua termal.

Les propietats terapèutiques de les aigües mineromedicinals de Caldes de Montbui provenen de la seva temperatura de surgència, l’alta presència de clorurs i, en menor grau, de metalls pesants diluïts de baixa radioactivitat.

CARACTERÍSTIQUES DE L’AIGUA TERMAL

Aigua hipertermal clorurado sòdica.

APLICACIONS TERAPÈUTIQUES 

El bany d’aigua termal augmenta la circulació de la sang i obre els porus afavorint l’expulsió de toxines i relaxant la musculatura.

INDICACIONS

 • L’Estrès, l’ansietat i l’insomni
 • L’artritis i l’artrosi
 • La recuperació de post-traumatismes
 • Els dolors muscular i articulars
 • Les vies respiratòries
 • L’obesitat
 • La cura de la pell
 • L’arteriosclerosi
 • La psoriasis i els èczemes
 • La fibromiàlgia
 • La hipertensió arterial
 • La tonificació general
 • Els tractaments de bellesa