Entrades per Visiteu Caldes

Exposició temporal · ‘ESTIUEIG DE PROXIMITAT 1850-1950’

<<L’estiueig implica necessàriament una residència, és a dir, un hàbitat, un lloc, un quadre, un paisatge.>> Marc Boyer, 2007 . L’empremta d’una pràctica social L’exposició «Estiueig de proximitat, 1850-1950» vol ajudar a mirar i repensar d’una altra manera el paisatge dels entorns actuals de la ciutat de Barcelona. Malgrat els canvis erivats de la gran […]

Exposició temporal · ‘ELS CALDERINS DEPORTATS ALS CAMPS NAZIS’

Durant la Segona Guerra Mundial milers de catalans, entre els quals hi havia 12 calderins, foren víctimes d’un dels genocidis més grans de la història. Josep Maria Catafau Rabadà, Joan Deu Casanovas, Alexandre Folch Gómez, Pasqual Gimeno Cervera, Ricardo López López, Isidre Malla Carreras, Josep Manuel Blavi, Armand Pueyo Jornet, Marcel Ramon Comas, Artur Triquell […]

Exposició temporal · ‘L’HOME NU’

Aquesta exposició pretén despullar l’home fugint de mites i idees que també l’han empresonat, i alhora qüestionar la visió binària del gènere plantejant un concepte molt divers de les identitats, tot plegat des d’un posicionament igualitari. La mostra planteja un recorregut pel nu masculí en les col·leccions dels museus de la Xarxa de Museus Locals […]