Antoni Font

Pintor autodidacta.

Estic, probablement, en la meva maduresa creativa, amb el treball assidu he conformat una línia pròpia i característica que em fa reconeixible en el meu tema preferit que solen ser els paisatges, tant de l’entorn més pròxim com d’altres racons de la geografia catalana, sempre amb una paleta àmplia i tractament de la matèria en orquestrades gammes de color. Constant presència de la llum, accentuada en la majoria de les meves obres, i sempre creant l’atmosfera i el clima adequat per fer-nos sentir dins de l’ambient dels quadres.

Pintura que defineixo com impressionisme figuratiu. Obres de ràpida execució, una mica més enllà d’un esbós, a l’aire lliure i més treballades en estudi amb sensibilitat i respecte per enregistrar i accentuar aquelles sensacions inicials.

Tal com la natura posa de manifest formes, ombres, llums  i colors, jo m’esforço per interpretar-los de manera que també transmetin emocions un cop plasmats sobre la tela. Matisos cromàtics que dibuixen un instant i el converteixen en perdurable, moments de realitat natural capturats i traduïts mitjançant pinzellades i sensacions.

Des de 1971 fins a l’actualitat he participat en una cinquantena d’exposicions col·lectives i trenta-dues individuals. He obtingut diversos premis en concursos de dibuix i pintura.

@antonifont