Miquel A. Mercader

Més enllà de la creació pictòrica, fotogràfica i de composició d’obres amb diferents materials reciclats i reutilitzats, també realitzo poemes visuals, un conjunt d’imatges suggerents del meu entorn proper, plenes d’intencionalitat.

La creació poetico-visual la nodreixo de la realitat que m’envolta, i per això les meves obres són un mirall que ofereixo a l’espectador, tot un seguit d’imatges que tinc al cap, jugant constantment amb aquestes imatges i combinant-les amb paraules, creació espontània que es traduirà en comunicació visual per l’espectador.

Fer poesia visual és experimentar, és diferent a tot el que t’hagis imaginat, és un cert estil, una certa filosofia de vida…és transgressió artística . Es tracta de posar en marxa l’enginy i el nostre potencial didàctic, sumat al joc de paraules i acompanyat de fotografies i/o imatges amb qualsevol suport, tècnica i forma.