Exposició Temporal ‘De París a Nova York’

L’exposició De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut presenta una
selecció de gravats de mitjans del segle XIX fins a finals del segle XX, a través del quals es
pretén il·lustrar l’evolució que ha experimentat el gravat com a llenguatge i tècnica utilitzat pels
artistes d’aquesta època. Alhora que ens apropa al context històric dels moviments artístics
més destacats d’aquest període, caracteritzats per una revolució permanent de l’art, així com
per la transició del centre de creació artística i del mercat de l’art de París a Nova York, la nova
capital artística del segle XX.


L’exposició incorpora una mirada i una lectura personal, la del propi col·leccionista, que ens
endinsa i descobreix com grans artistes, vinculats principalment a la pintura, utilitzaren també el
gravat com via per difondre la seva obra i ampliar les expectatives de mercat.
L’exposició està estructurada en cinc àmbits temàtics que es veuen complementats per unes
cites escrites per Antoni Gelonch, les quals conviden a reflexionar sobre les motivacions dels
col·leccionistes d’art.

OBRIM EL DIVENDRES 5 DE JUNY

A Thermalia  obrim a partir del divendres 5 de juny, de divendres a diumenge. El nostre horari és divendres 18 a 20 h, dissabte de 12 a 14 h i de 18 a 20 h i diumenge de 12 a 14 h.

La quantitat de visitants es limita a un terç de l’aforament en els espais oberts al públic: recepció, exposició temporal, exposicions permanents.

Abans d’entrar, els visitants s’han de netejar les mans amb el gel hidroalcohòlic del què disposem a l’entrada.

És obligatori l’ús de mascaretes durant tot el recorregut pel museu.

El recorregut està senyalitzat, i caldrà seguir-lo des de l’entrada fins a la sortida del museu.

Disposeu de tota la normativa a la mateixa entrada del museu.

No s’ofereixen activitats ni visites guiades durant la fase 1, i tampoc no es permesa l’entrada de grups (excepte petits grups tipus unitat familiar).

El Museu Delger i les Termes Romanes en aquesta fase romanen tancats.

Tot i aquestes limitacions, continuem al vostre servei també al correu electrònic, a la pàgina web i a les nostres xarxes socials.

#TornaremalsMuseus #EspaiSeguriSaludable

Celebrem el Dia dels Museus des de casa!

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, el dissabte 16 i el diumenge 17 de maig Thermalia organitza dues activitats en línia per gaudir del Museu des de casa. 

Activitats en línia:

Art i tast virtual

Art i Tast

16/05, a les 19 h | Un recorregut comentat a algunes de les obres de Manolo i Picasso que formen part de la col·lecció d’art Modern del museu. Emetrem a través de l’app Zoom amb reserva prèvia enviant un correu electrònic thermalia@caldesdemontbui.cat.

Circuit termal

17/5, a les 12 h ||Un recorregut comentat on visitareu les antigues Termes Romanes de finals del segle II aC, la Font del Lleó, que dóna aigua a 74º de temperatura, el menjador modernista de l’antic balneari de Can Rius i els safareigs termals.  Emetrem a través de l’app Zoom amb reserva prèvia enviant un correu electrònic thermalia@caldesdemontbui.cat.

ENSENYA CALDES DES DE LA TEVA FINESTRA O DES DEL TEU BALCÓ

BASES REGULADORES PER PARTICIPAR

Des de Thermalia. Museu i Oficina de Turisme estem buscant vídeos o fotografies del que veieu des de les vostres finestres o balcons per tal de fer més agradable el confinament. La idea és que ens ajudeu a apropar i compartir els carrers, places i racons del poble a tothom.

Si us animeu a participar-hi, a continuació us informem de les condicions que cal que compliu:

Resum requisits principals:

 • Les imatges poden ser fotografies o vídeos de màxim 25 segons de duració, en alta resolució.
 • Cal enviar imatges i dades autor (nom i cognoms, nom de compte instagram, si en teniu, i ubicació des d’on està feta la fotografia per watsapp al telèfon 617 843 675.
 • El contingut de les imatges ha de ser sobre les vistes que es veuen des de el balcó, terrassa o finestra.
 • No s’acceptaran imatges que puguin ferir la sensibilitat del públic o que siguin per denunciar fets o queixes.
 • En les imatges no poden sortir menors d’edat, excepte que hi hagi una autorització expressa dels tutors.
 • L’enviament dels vídeos suposarà acceptar la seva difusió
 • Termini projecte: finalització confinament, estat d’alarma o quan l’entitat organitzadora ho consideri oportú.

Desenvolupament de les condicions de gestió de continguts

Els participants podran enviar de manera voluntària continguts: fotografies i vídeos. En aquest sentit, hauran de complir amb les condicions que a continuació es detallen:

Autoria

1) Autoria o disposició dels drets per publicar i visualitzar els continguts. Cal que l’usuari sigui el propietari o bé disposar dels drets d’explotació del contingut i, en conseqüència, ha d’estar autoritzat per publicar-ho a les plataformes de comunicació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i Thermalia.

2) Si l’usuari no és l’autor del contingut que es determina a l’apartat anterior, s’ha de disposar del permís de l’autor i l’ha d’haver informat de la seva participació en l’acció.

3) No es pot vulnerar de cap manera cap dret de propietat intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a tercers; per tant, no s’acceptaran continguts que vulnerin les lleis de propietat intel·lectual vigents en tot moment.

Condicions per acceptar els continguts enviats

Els continguts que s’enviin hauran de complir la legislació vigent i en cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta i estil, als bons costums i a l’ordre públic. En concret i a títol enunciatiu, causes de no acceptació dels materials que es facin arribar són les següents:

 • Cap element del contingut pot suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, empresa o associació.
 • No s’acceptaran arxius que incitin la violència de cap tipus, que vulnerin la legislació vigent o que incitin a vulnerar-la.
 • Els continguts enviats no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin i, en concret, no s’acceptaran continguts que vulnerin el dret a la intimitat de les persones, que difamin o que hi hagi fets amb clara intenció manipuladora de la realitat.
 • No s’acceptaran arxius que atemptin contra grups o col·lectius.
 • Amb caràcter general, per poder fer ús d’aquests serveis, els menors d’edat hauran d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.
 • Els continguts en què apareixen menors seran tractats segons la regulació específica d’aparició de menors als mitjans de comunicació.
 • No s’acceptaran continguts o documents fets amb clara intenció publicitària de cap marca, producte o associació.
 • No s’acceptaran continguts que no compleixin amb les lleis o llibre d’estil de mitjans de comunicació i xarxes socials.

Drets de propietat intel·lectual

Pel que fa referència als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts per participar en les accions proposades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia, sigui al portal del web oficial o a través de xarxes socials o altres plataformes, comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari dels següents punts:

1) L’usuari, en el moment de l’enviament dels continguts objecte de la participació, autoritza l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia que els inclogui en els seus portals, programes de ràdio o televisió, o en llocs específics de les xarxes socials en què l’Ajuntament / Thermalia tingui presència.

2) Expressament, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i posada a disposició en tot tipus de suports i mitjançant l’ús de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació.

3) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que estimi més adients.

4) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà fer servir els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de ràdio o televisió, així com d’altres plataformes en què tingui presència.

5) En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia, si no es compta amb l’autorització expressa de l’autor.

6) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts anteriors.

7) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.

8) Els drets d’explotació dels continguts enviats que es determinen en els punts anteriors no tindran limitació territorial ni temporal.

9) Els continguts generats i enviats pels usuaris i que es publiquen a les plataformes de comunicació de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia (fotografies, vídeos, àudios, textos, etc.) tenen la consideració d’obres protegides, de conformitat amb les disposicions vigents en matèria de propietat intel·lectual.

10) Queda prohibida la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui fer amb els continguts que es difonen en aquesta pàgina.

11) La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta.

Cessió dels drets d’imatge

1) Els usuaris que enviïn continguts generats per participar en les accions proposades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia autoritzen la publicació de les seves dades en qualsevol activitat promocional relacionada amb l’acció de participació.

2) Amb caràcter general, el contingut enviat sigui la seva pròpia imatge, pel fet de participar en l’acció implica que l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà difondre-la pels seus mitjans de comunicació, sempre dins de l’àmbit d’aquesta iniciativa.

3) Aquestes activitats no comportaran cap tipus de remuneració.

Xarxes socials

1) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia té presència a les principals xarxes socials amb les seves pàgines i perfils oficials.

2) En cada una de les xarxes s’informa de temes relacionats amb la programació i iniciativa esmentada, i també s’inclouen determinats continguts de titularitat pròpia de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. El fet de publicar una determinada informació en una xarxa social no suposa que es concedeixi una llicència d’ús il·limitada per a l’esmentat contingut, sinó que l’usuari haurà d’utilitzar l’esmentada informació i continguts d’acord amb la legislació vigent i les normes de participació de la xarxa.

3) Pel que fa a les accions de participació, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia podrà organitzar diferents accions o campanyes de participació perquè usuaris de les xarxes socials participin directament a través d’una xarxa social. La informació de les condicions de participació es publicarà en el portal del web www.visiteucaldes.cat i s’informarà als usuaris de les xarxes socials mitjançant enllaços al portal o per mitjà d’altres sistemes adequats.

4) Les accions de participació a xarxes socials estaran identificades adequadament amb etiquetes, o bé tindran lloc directament en alguna de les presències oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a les xarxes socials, de manera que l’usuari sabrà en tot moment que està formant part d’una acció de participació organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia.

Tractament de la informació personal

1) Els usuaris podran trobar la informació concreta de com es tracten les seves dades si es registren en el portal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia com a usuari: política de privacitat.

2) Els usuaris de les xarxes socials també podran participar en accions organitzades per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia en què es facin crides a la participació expressament per aquestes plataformes i, en aquest cas, pot ser que es tingui accés a determinada informació personal dels usuaris d’aquestes xarxes socials.

3) El fet que el participant de les accions faci servir un determinat element identificatiu de l’acció (ex. hashtags), o bé que respongui a una de les crides de participació efectuades a les presències oficials de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a les xarxes, comporta que la persona que hi participa dona el consentiment a l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia per al tractament de determinada informació seva de caràcter personal, per poder contactar i publicar el nom del seu usuari a les plataformes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. També implica l’acceptació de les condicions generals de participació i les particulars de cada acció organitzada per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia. En la mesura que sigui possible, per la pròpia dinàmica de la xarxa, s’hi indlouran els enllaços de les condicions específiques de participació de cada acció.

4) Les comunicacions de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia amb els usuaris de la xarxa social tindran lloc, preferentment, a través de la missatgeria privada de cada xarxa. En casos excepcionals en què això no sigui possible, s’hi deixaria un missatge públic, per tal que el participant contacti amb els organitzadors de l’acció.

5) Si es tracta d’un usuari registrat del portal o participa a través del correu electrònic, la informació es gestionarà segons la nostra política de protecció de dades. Si l’usuari ha participat des d’una xarxa social, de manera general, no tindrem accés a la seva informació personal.

Atenció al participant

1) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia posa a disposició dels usuaris el Servei d’Atenció a l’Audiència per l’atenció i resolució de reclamacions derivades d’aquesta activitat a través del correu thermalia@caldesdemontbui.cat.

2) Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim de 3 mesos, un cop finalitzada la celebració d’aquesta iniciativa.

Mecanisme per indicar la vulneració de drets

1) En cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de propietat intel•lectual sobre continguts publicats, es reserva el dret de retirar-lo de manera cautelar.

2) L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el respecte per als usuaris dels seus serveis. En cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes condicions, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar.

3) D’acord amb les condicions del servei i quan l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia ho cregui oportú, de manera discrecional i sense necessitat de previ avís, es reserva el dret de deshabilitar els comptes dels usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers.

4) En cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar la redacció del portal sobre la incidència detectada a través del Servei d’Atenció a l’Audiència, a través del correu thermalia@caldesdemontbui.cat.

5) Per a una correcta valoració dels fets, ens haurà de facilitar la informació següent:

 • Nom complet, adreça postal, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic (en cas que sigui diferent de la del registre).
 • Explicació completa de la suposada activitat il·lícita i, en cas de tractar-se d’informació relacionada amb propietat intel·lectual, la descripció concreta del contingut per a la seva correcta localització.
 • L’usuari que enviï un formulari que indiqui la vulneració d’algun dels seus drets, haurà de manifestar els punts següents:

– Que la informació de denúncia sigui exacta i verdadera.

– Que realment sigui la persona legitimada per presentar la reclamació.

– Que en cas que l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia retiri el contingut i després es demostri que la denúncia presentada era falsa o inexacta, l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia no serà responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar en aquest punt.

Per a més informació, els usuaris podran contactar amb el Servei d’Atenció a l’Audiència de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia a thermalia@caldesdemontbui.cat.

Acceptació de les bases

1) Les bases de participació que s’anunciaran al web de Thermalia. Museu i Oficina de Turisme www.visiteucaldes.cat seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi, l’usuari es compromet a llegir-les amb deteniment.

2) La participació en aquesta iniciativa promoguda per l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia comporta l’acceptació de les bases o de les condicions de participació.

3) L’usuari accepta expressament que el seu nom i cognoms es publiquin en els llocs web de l’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia o en les xarxes socials en què tingui presència.

Suspensió, anul·lació o ajornament de la iniciativa

L’Ajuntament de Caldes de Montbui / Thermalia es reserva el dret de suspendre, anul·lar o ajornar qualsevol de les seves accions. En aquest cas, informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en les accions de participació.

Jurisdicció i llei aplicable

1) Les condicions de participació per a l’edició I publicació d’imatges de l’Ajuntament de Caldes de Montbui/ Thermalia es regeixen per la llei de l’estat espanyol.

2) Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats corresponents, o el que estableixi la llei.

TERMALISME I BENESTAR

Cicle formatiu de grau superior de Tècnic/a en Termalisme i Benestar

Es tracta d’un cicle de nova creació tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol. La nova oferta formativa, que aquest proper curs (2020-2021) només s’impartirà a l’Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui, Títol de Tècnic/a Superior en Termalisme i benestar es tracta d’un títol oficial i amb validesa a tot el territori nacional constituint una nova oferta especialitzada en el sector termal.

Requisits d’accés:

· tenir el títol de batxillerat,

· tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,

· haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,

· haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,

· tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),

· tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,

· Haver superat la prova d’ accés a cicles formatius de grau superior (cal tenir almenys 19 anys l’any en què es reaitza la prova o 18 pels que tenen el títol de tècnic)

· haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Competències generals de la titulació

La competència general d’aquest títol, i que correspon al de Tècnic/a Superior en Termalisme i Benestar, consisteix a gestionar serveis relacionats amb el termalisme i el benestar (wellness), aplicant tècniques de hidrocinesia, tècniques hidrotermals, massatges estètics i programes de condicionament físic en l’aigua d’acord amb protocols establerts, dinamitzant les activitats personalitzades programades i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i de la salut, aconseguint la satisfacció dels usuaris i assegurant la prestació de el servei en condicions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Sortides professionals

Les sortides professionals que contempla el nou cicle són

· Tècnic/a en tractaments estètics integrals

· Especialista en tècniques hidroestètiques

· Tècnic/a en massatges estètics

·Tècnic/a en drenatge limfàtic estètic

· Instructor de grups d’hidrocinèsia i cura corporal

· Coordinador d’activitats de condicionament físic i hidrocinèsia

· Director tècnic en spas i balnearis

· Monitor de lleure

· Socorrista en instal·lacions aquàtiques

Més informació i matrícula al correu electrònic iesmanolohugue@xtec.cat

Exposició Temporal ‘1886-2019 LA PREMSA CALDERINA · Passió per informar (malgrat tot)’

PRORROGAT FINS EL 16 DE FEBRER 2020

Inaguració: divendres 11 d’octubre a les 19 h.

La premsa local és la germana pobra del periodisme. Malgrat fer de testimoni del transcurs de la vida en els pobles i ciutats, el fet d’explicar coses poc rellevants per a la mirada que no es deté en la proximitat ha provocat que els mitjans locals històricament s’hagin considerat, en el millor dels casos, poc més que una escola de periodisme.

Serveixi aquesta mostra com a reconeixement a totes les persones que, des de 1886, han dedicat part del seu temps a fer possible que Caldes disposi d’un patrimoni periodístic molt ric, malgrat que desconegut.

Us convidem a descobrir-lo.

Exposició temporal LO NEGOSI DE LES BRVXES

A principis del segle XVII Catalunya vivia un període amb una gran tensió social. Aquesta tensió va venir propiciada per la crisis social, econòmica, política i religiosa que afectava a tot Europa. A més, el 1617 Catalunya va patir unes greus inundacions que van destruir el teixit productiu català.

Entre el 1618 i 1622 es va produir la Gran Caça de Bruixes a Catalunya. Tots els processos judicials es van dur a terme majoritàriament per diferents Tribunals Civils, i per senyors feudals.

Es calcula que en aquests anys, a Catalunya es van executar a unes 400 persones pel delicte de Bruixeria.

L’exposició està comissariada per Ricard Jiménez i Jordi Plans, historiadors i arqueòlegs de Cooltur Turisme Cultural , amb el disseny gràfic de Vicenç Ferreres Plans, el disseny sonor de Solé i la direcció de Thermalia

Els propers dissabtes 3 d’agost i 7 de setembre, els comissaris de l’exposició Ricard Jiménez i Jordi Plans, ens ofereixen la possibilitat de fer dues visites especials:

3/08/19 i 7/09/19
12h
VISITA GUIADA A L’EXPOSICIÓ ‘Lo negosi de les Brvxes’
Punt de trobada: Museu Thermalia
Durada aproximada: 1.30h

3/08/19 i 7/09/19
19h
RECORREGUT GUIAT ‘Camins de Bruixes’
Punt de trobada: davant del Museu Thermalia
Durada aproximada: 2h
(El recorregut és d’uns 2 km, i té un desnivell positiu de 50 metres, així que és recomanable portar calçat còmode i aigua)

Les dues activitats són gratuïtes, i no cal inscripció prèvia.

FESTA DE LA BOTIFARRA TERMAL

Un any més, Caldes proposa una opció gastronòmica popular, fresca i familiar que omplirà el carrer d’activitats, olles gegants, barbacoes i mongetes i botifarres fetes amb aigua termal

La Festa de la Botifarra d’enguany tindrà lloc dissabte 20 de juliol a la tarda. El programa de l’activitats inclou una actuació castellera a les 18 h, a la plaça Moreu, i jocs infantils i gelats de 18 a 20 h a l’avinguda Pi i Margall. Per gaudir d’aquestes activitats caldrà disposar de tiquets aconseguits per compres en establiments de la UCIC – Caldes Centre Comercial.  A partir de les 20 h hi haurà 4 punts de barbacoa per cuinar les botifarres a càrrec dels xarcuters de Caldes de Montbui des de la plaça de l’Àngel al C. Homs, amenitzat amb música dels anys 80 i 90 a càrrec del DJ Soko.

 

En total es couran 2.700 botifarres (400 kg ), acompanyades de 225 kg de mongetes, amb denominació d’origen, cuites a les 4 olles de 60 litres de capacitat cadascuna, amb aigua termal i amb foc de llenya, amb la col·laboració de Llegums Parellada. Val a dir, que degut a l’èxit de la passada edició s’ha comprat una nova olla per poder servir més racions.

 

Com a novetat de la festa, aquest any hi haurà un estand que oferirà la possibilitat de degustar i comprar la nova cervesa termal La Calderina, més fresca i lleugera, feta amb aigua termal i elaborada amb les cerveseries artesanals Art Cervesers i La Pirata. La nova versió de La Calderina, que es va presentar públicament el passat dimarts 9 de juliol i ve a substituir la que es va produir el juliol del 2012, arriba amb sabor més lleuger i amb un disseny de l’etiqueta totalment renovat, incorporant una nova imatge que ja s’ha començat a veure a l’Escaldàrium i que s’anirà fent familiar a les festes i celebracions calderines.

 

Prèviament a la Festa de la Botifarra termal, ja des d’aquest dilluns15 de juliol, les botigues de Caldes associades a l’UCIC i Caldes Centre Comercial ofereixen els tiquets amb cada compra d’un dels seus productes. Es tracta d’un tiquet per accedir a l’àrea de jocs infantils del dia de la festa, per aconseguir botifarres per 2 € (que sense tiquet costen 4 €), i per aconseguir gelats per 0,50 € al Caffè Iseo.

 

La Festa de la Botifarra termal 2019, que organitzen l’Ajuntament i la UCIC amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’ha presentat aquest migdia l’alcalde Isidre Pineda, la regidora de Turisme i Termalisme, Carme Germà, la regidora de Comerç i Consum  Núria Carné, i la representant de la  Unió de Comerciants i Industrials de Caldes (UCIC) Maite Martí.

 

JORNADA DE LES CIRERES 2019

La restauració calderina segueix reinventant la cirera

XVI Jornades Gastronòmiques de les Cireres de Caldes de Montbui, del 6 de juny al 6 de juliol, amb concerts als restaurants i degustacions inspirades en la cirera primerenca, típica del municipi

La cirera primerenca, producte típic de l’horta calderina, és la inspiració d’activitats que fusionen gastronomia i actuacions musicals en directe durant tot el juny i part de juliol.  Restaurants, fleques, pastisseries, gelateries i enoteques s’afegeixen a la celebració amb degustacions de plats, dolços i licors inspirats en la cirera.

Enguany, s’incorporen noves activitats com són la d’aprendre a fer còctels, licors i tastets de cireres o una sessió de ioga saborejant les delícies de cireres.

LES CIRERES ALS ESTABLIMENTS

Les cartes dels restaurants, l’oferta cultural, els aparadors i mostradors de fleques, gelateries, vinoteques i pastisseries… tot es transforma per atorgar un lloc d’honor al producte de temporada més dolç i fresc dels productes típics calderins.

A més, del 6 de juny al 6 de juliol, els diferents restaurants ofereixen sopars concert amenitzats amb grups de música de la zona. Es tocaran estils de música per a tots els gustos:  jazz,  blues,  rithm&soul, flamenco chill,  pop-folk acústic, pop-rock, country, música eclèctica, irlandesa, italiana, clàssica i cançons d’ara i sempre.

FETS I LLEGENDES

Hi ha algunes raons que fan de la cirera calderina una fruita molt especial en el conjunt dels productes d’horta de Catalunya: el sabor que aconsegueixen perquè són primerenques, com a tota la zona del Vallès, i el microclima i el tipus de terra calderí.

Algunes curiositats que mostren el relleu que ha tingut la cirera calderina en alguns moments de la història són el fet que la reina regenta M. Cristina se’n fes portar cada any de la vila catalana a Madrid, o que l’any 1937, en l’època de la República, s’emetés paper moneda que tenia a l’anvers un detall de les cireres de Caldes.

Caldes va ser una gran productora de cireres, activitat que va anar minvant amb el pas del temps i a causa de la imposició de les grans cadenes productores de fruita. Malgrat això, aquestes jornades són una reivindicació i una aposta anual perquè els horticultors calderins mantinguin aquesta joia de les hortes.

La terra de sauló i el microclima calderí són els principals responsables de la qualitat d’aquesta fruita. A la vila se’n produeixen diferents tipus, però les més reconegudes són:

La cirera burlat, d’origen francès: la més primerenca, vermellosa, dolça i tova

La cirera cor de colom: grosseta, vermella i groga, dolça; madura entre juny i juliol.

La cirera picota: de consistència carnosa i poca adherència al pinyol que es cull sense peduncle.

La cirera stark hardy/giant starking: dolça i de color vermellós intens

GASTRONOMIA AMB CIRERES ALS RESTAURANTS

BALNEARI BROQUETAS
Pl. de la Font del Lleó, 1.

Tel. 93 865 01 00

 • Amanida de carxofes i cireres amb vinagreta de carquinyoli
 • Melós de vedella amb salsa de cireres
 • Bescuit glacé de cireres

BÀSIC
C. Major, 28.

Tel. 93 633 70 79

 • Amanida amb formatge de cabra, fruita seca i vinagreta de cireres
 • Cuixetes d’ànec confitades amb salsa de cireres
 • Pastís de formatge casolà amb melmelada de cireres

CANFANGA
C. de Montserrat, 47.

Tel. 622 493 595

 • Arancini de risotto de cireres amb duet de formatges
 • Beef rouler amb reducció de cireres calderines
 • Selva negra amb pa de pessic de xocolata banyat en almívar i kirsch farcit amb nata i cireres

UKIYO SUSHI BAR
Pl. de l’Església, 7.

Tel. 693938978

 • Tàrtar de salmó amb cireres
 • Uramaki de llom de tonyina amb cirera i menta
 • Mochi de xocolata amb arròs inflat i culís de cirera

EL PA TORRAT
C. de Bellit, 5.
Tel. 93 865 40 78

 • Amanida de fruites del bosc amb parmesà i reducció de cireres amb vi de porto
 • Pizza de cireres
 • Flam de formatge amb confitura de cireres

EL REMEI
Pg. del Remei, 78.

Tel. 93 865 00 02

 • Amanida de quinoa, verdures i cireres
 • Galta de vedella amb salsa de cireres
 • Delícia de mató amb mel i cireres

FESTUK CAFÈ
C. del Forn, 22.
Tel. 630 550 800

 • Amanida de patates amb vinagreta d’ametlles i cireres
 • Tofu o filets de pollastre amb salsa de coco, cacauets i cireres
 • Coca de vidre amb gelat de cireres

ROSSET
C. d’Asensi Vega, 2.
Tel. 93 865 35 31

 • Crema freda d’all i ametlla amb cireres
 • Braó de xai amb cebetes i cireres caramel·litzades
 • Mató de Caldes amb melmelada de cirera

NA MADRONA
C. de la Canal, 8.
Tel. 93 862 68 31

 • Flors de carxofa amb foie i confitura de cirera
 • Creps d’espinacs, ricotta i cirera amb crema de formatge robiola i pecorino
 • Goxua basc amb coulis de cireres

ROBERT DE NOLA
Pg. del Remei, 48.
Tel. 93 865 40 47

 • Còctel de cireres
 • Pa de porc amb allioli de cireres
 • Cremós de patata al perol de ral i cireres
 • Rostit d’ànec amb peres i cireres
 • Canelons de poma i cireres gratinats amb crema i avellanes

MEDITERRÀNIA
C. Major, 42.
Tel. 93 865 23 10

 • Amanida de mató amb cireres i cruixent de carquinyoli
 • Pizza de canonges, sèsam i cireres amb formatge de cabra
 • Crep de confitura de cireres amb nata i flamejada amb rom

FIKA BRUNCH
C. del Forn, 15.
Tel. 93 807 29 94

 • La burrata servida amb crema de cireres, tomàquets de Can Puxic, fulles verdes, gelat d’alfàbrega i punt de pesto
 • Takos Fika amb chutney de cireres, puré suau de patata, seitan saltejat amb ceba caramel·litzada i daus de brie torradet
 • Cireres en textures

EL CAFÈ DEL CENTRE COOPERATIVA – VALLESANA ESPAI DEGUSTACIÓ
C. dels Corredossos de Baix, 1.
Tel. 93 865 00 16

 • Per picar, acompanyat de vi escumós
  Cassoleta de braves amb allioli de cirera,croqueta de cireres, gorgonzola i espinacs, Mini caneló fred de llagostins, alvocat, tomàquet i carbassó amb crema de cireres i remolatxa

 • Del mar, acompanyat de vi blanc
  Mini fricandó de calamar farcit de botifarra, xampinyons i cireres amb puré de pebrot escalivat
 • De la terra, acompanyat de vi negre
  Dauet de melós de vedella guisat amb licor de cirera i fons de Parmentier de cireres
 • Les postres, acompanyades de vi dolç
  Mini pannacotta de cirera amb crema de vainilla, aire de xocolata i cruixent de cirera

GASTRONOMIA AMB CIRERES A FLEQUES I PASTISSERIES

L’ESPIGA D’OR
Av. de Josep Fontcuberta, 134, B.
Tel. 93 865 48 23
C. Major, 12.
Tel. 93 865 04 86

 • Magdalenes de cirera amb llet de civada i sucre morè
 • Coca de crema de brioix amb cireres

MUNTADA
Av. de Pi i Margall, 4.
Tel. 93 115 04 83

 • Mousse de xocolata blanca i negra amb gelificat de cireres

SANT ANTONI
C. d’Asensi Vega, 9.
Tel. 93 865 47 00

 • Sacher amb melmelada de cirera

GASTRONOMIA AMB CIRERES A CAFETERIES I GELATERIES

L’ÀGORA D’APINDEP
C. Font i Boet, 7.
Tel. 93 865 54 23

 • Pastís de cireres de Caldes i refresc de cirera i llimona

CAFFÈ ISEO GELATERIA
Av. de Pi i Margall, 82.
Tel. 93 188 98 69

 • Gelat artesà de cirera

 

GASTRONOMIA AMB CIRERES A CELLERS

VALLESANA ESPAI DEGUSTACIÓ
Av. de Pi i Margall, 15.
Tel. 93 865 01 45

 • Licor de cireres de Caldes

SOPARS CONCERT D’ESTIU ALS RESTAURANTS

ACTIVITATS DIFERENTS AMB LES CIRERES

Voleu aprendre a fer còctels, licors i tastets de fr cireres?
Divendres, 7 de juny, a les 19 h

A l’aula taller del restaurant Robert de Nola

Preu: 25 €

Reserves: tel. 93 865 41 40.

Open Strala Yoga
Dissabte, 29 de juny, a les 17 h

A la terrassa del Fika Brunch amb snack bar i delícies de cireres

Activitat gratuïta (a partir de 14 anys)