PAU LÓPEZ VILA, beceroles

EXPOSICIÓ del 24 de gener al 8 de febrer de 2014

HORARIS SALA DELGER

Dissabtes i diumenges de 9h a 21h

www.paulopezvila.es

(L’artista realitzarà retrats gratuïts a llàpis)