Vídeos de l’exposició 1886-2019. La premsa calderina. Passió per informar (malgrat tot).